ഐ.പി.സി 2019 ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്‌ പുറത്തു വന്നു

പ്രസിഡന്റ്

പാസ്റ്റർ വത്സൻ എബ്രഹാം


വൈസ് പ്രസിഡന്റ്              

പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസഫ്


സെക്രട്ടറി

പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ്


ജോ. സെക്രട്ടറി

പാസ്റ്റർ എം. പി. ജോർജ്ജ്കുട്ടി

 

ട്രഷറർ

 ബ്രദർ സണ്ണി മുളമൂട്ടിൽ


എല്ലാവർക്കും ലാൻഡ് വേ ന്യൂസിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ


സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ച വോട്ട് വിവരങ്ങൾ വിശദമായി താഴെ ചേർക്കുന്നു


IPC GENAREL ELECTION (Years  (2019 to 2022).

പ്രസിഡന്റ് 

......... 

Pr. വൽസൺ എബ്രഹാം -3122

Pr. K. C. ജോൺ, 1481

Pr. ബേബി വര്ഗീസ്, 939


വൈസ് പ്രസിഡന്റ് 


Pr. വിൽസൺ ജോസഫ്, 4147

Pr. ജോസഫ് എബ്രഹാം, 182

Pr. ജോൺ എസ്. മരത്തിനാൽ, 1152


സെക്രട്ടറി. 

.... 

Pr. സാം ജോർജ്, 4182

Pr. തോമസ് ഫിലിപ്പ്, 1235


ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി 

..... 

Pr. എം.പി. ജോർജ് കുട്ടി, 3110

Pr. ജെയിംസ് ജോർജ്, 947

Pr. വർഗീസ് മത്തായി, 1474


ട്രെഷറർ. 

.... 

Br. സണ്ണി മുളമൂട്ടിൽ, 2875.

Br. സജി പോൾ, 1781.

Br. കുര്യൻ ജോസഫ്, 895.

RELATED STORIES