ആന ഇടഞ്ഞു ഒരു മരണം

തൃശൂർ: കോട്ടപ്പടിയിൽ ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു. ഇടഞ്ഞ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചു. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശി ബാബുവാണ് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. 

പിന്നിൽ നിന്ന് ചിലർ പടക്കം പൊട്ടിച്ചതോടെയാണ് അന്ധനായ ആന ഇടഞ്ഞത്. ഉത്സവത്തിനായി തടിച്ചു കൂടിയ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഓടിയതോടെ ആനയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന എട്ട് മേളക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കുന്നംകുളത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അമ്പത് വയസിലേറെ പ്രായമുള്ള തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ള ആനകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരമുള്ളത്. പേരാമംഗലം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയാണിത്. 

RELATED STORIES