വിദേശ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി ഒമാന്‍ പ്രത്യേക നഗരം ഒരുക്കുന്നു

മസ്കറ്റ്: ഒമാനില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക നഗരങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇതിന്‍റെ നിർമ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വിനോദത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അടക്കം ഉൾപെടുത്തിയാണ് പ്രത്യേ നഗരങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. പദ്ധതി അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 

ഒമാനില്‍ കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് പദ്ധതി വലിയ ആശ്വാസമാകും. മസ്കറ്റ്, സൊഹാർ, സലാല മേഖലകളിലാണ് വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള ഈ പ്രത്യേക നഗരങ്ങളുടെ നിർമാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ഒരു നഗരത്തില്‍ പതിനായിരം തൊഴിലാളികൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഒരുക്കുക. 850 മുറികളുള്ള വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഓരോ നിലകളിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും, വിശ്രമിക്കുവാനുമുള്ള ഹാളുകൾ ഉണ്ടാകും. മസ്‌കറ്റ് ഗവർണറേറ്റിലെ റുസൈലിൽ ഇതിനായുള്ള ആദ്യഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 

താമസിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ ഫാർമസികൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, പണ വിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സൂപ്പർ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ബാങ്കുകളുടെ എ ടി എം മെഷീനുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാല് മേഖലകളിലായി ഈ പ്രത്യേക നഗരങ്ങള്‍ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നഗരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ നാല്പത്തിനായിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾക്ക് നിലവാരമുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളാണ് തയ്യാറാകുന്നത്.

RELATED STORIES