തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷം; രാജ്യത്ത് 31.2 ദശലക്ഷം തൊഴിലന്വേഷകര്‍

രാജ്യത്തെ യുവ തലമുറ രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുന്നതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ എൻജിറീയറിങ് കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് ചെറിയ ജോലികൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ചെറിയ ജോലികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എൻജിനീയർമാർക്ക് പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകൾ പോലും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്, ഇലക്ട്രിക്കൽ മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ്, സിവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

RELATED STORIES