വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനക്കായ്

ചെങ്ങന്നൂർ: ചെങ്ങന്നൂർ സെന്ററിൽ കൊഴുവല്ലൂർ ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്, പാസ്റ്റർ. ഉമേഷ്‌ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ സംബന്ധമായ അസുഖത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരുടെയും വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു.

വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വിളിക്കുക: ഫോൺ - +91 9605068792.RELATED STORIES